Het ‘Nieuwe Generatiekantoor’ Transformatie management Geschiedenis van Kantoren Waarom ‘De Kantoortuin’ ongezond is. Toekomst 'nieuwe generatie' kantoren ‘Ingrediënten’ Toekomstbestendige kantoren. 'Referenties' Nieuwe Generatiekantoren Contact
ingredienten toekomstbestendige-huisvesting-en-inrichting-ontwerpen

HUISVESTING | Toekomstbestendige huisvesting en inrichting ontwerpen

De inhoud van dit artikel, geschreven door Nieuwe Generatiekantoor is op 3 januari 2022 gepubliceerd op F-Facts, het Facility platform.
11 tips voor het inrichten van een hybride werkplek | F-Facts

De kantoortuin, flexibel werken, ‘Het Nieuwe Werken’, Agile en Scrum was het kantoorleven voor de uitbraak van het coronavirus in 2019/2020.

Sinds het coronavirus zijn intrede deed, werken we hybride. Het kantoor moet bij hybride werken worden afgestemd op de werkzaamheden van dat moment. Dat roept vragen op! Moeten we in onze organisatie allemaal hybride werken of zijn er uitzonderingen? Bedrijven veranderen hun werkplekconcepten! Wat is een goede (werkplek-) inrichting? En welke motivaties spelen daarbij een rol?

Wat doet de ‘kantorenmarkt’.

De ‘kantorenmarkt’ beraadt zich hoe om te gaan met het hybride werken. Hoe moet het kantoor er straks uit zien? Wat betekent hybride werken voor de strategie van het bedrijf? Welke invloed heeft dit op de medewerkers? UWV, Rabobank, ING, Deloitte en Unilever doen uitspraken over hun verwachtingen en ontwikkelingen.

‘UWV medewerkers gaan hybride werken: Voor de toekomst is afgesproken dat, als het weer kan, de kantoorbezetting geleidelijk zal toenemen met een maximum van zo’n 60%.

‘Rabobank geeft aan, Uitgangspunt van alle oplossingen is hybride werken. Digitaal vanuit huis waar dat kan en naar kantoor als het belangrijk is om elkaar echt te ontmoeten.[…] Gemiddeld werken de teams nu twee dagen per week op kantoor.

ING verwacht dat werknemers 50 procent van de tijd op kantoor gaan werken. Een woordvoerder van Unilever spreekt van 40 procent en Deloitte van twee tot drie dagen per week.

Geschiedenis werkmethoden afgelopen 100 jaar.

Om goed gemotiveerde keuzes te kunnen maken hoe je een kantoor toekomstbestendig kunt inrichten is het uiterst belangrijk om de geschiedenis van werkmethoden in de afgelopen honderd jaar te kennen. Wanneer je deze namelijk kent is het makkelijker om juiste beslissingen te nemen.

In de jaren ‘20 tot ’79 werkte het kantoorpersoneel in een ‘Fabrieksopstelling’ in een open kantoorzaal, wat na verloop van tijd veranderde tot een eenvoudige kantoortuin. Dit zijn de ‘1ste generatie kantoren’.

In de jaren ’80 tot ‘2000 ontstond een tegenbeweging op de vele klachten (privacy, geluidsoverlast en klimaat) van de ‘vroegere kantoortuin’, waardoor de kantorenmarkt veranderde en overging op een gesloten kantoortype, ‘Het Cellenkantoor’. We denken bijvoorbeeld aan de gemeentelijke kantoren met de lange gangen met aan weerzijde deuren, naar gesloten kamers. Dit zijn de ‘2de generatie kantoren’.

Na deze periode van het gesloten kantoortype werd rond 2000 de trend dat organisaties meer ‘open en transparant’ moesten zijn. We hebben het hier over de welbekende ‘Kantoortuin’. Een open kantoortype. Dit zijn de ‘3de generatie kantoren’.

Enkele jaren later werd Flexwerken steeds bekender en gingen bedrijven geleidelijk op deze werkmethode over. Vaak wordt er bij het overgaan naar een nieuwe (werk-)plekmethode in het ontwerp veel te ongenuanceerd keuzes gemaakt waarna bij de start van het werken in de nieuwe werkomgeving, medewerkers terugvielen in oude werkstructuren.

Door het werken in de ‘open kantoortuin’ en het flexibele werk aspect erin, is het vaak rumoeriger waardoor mensen de open kantoortuin net zoals bij de 1ste generatie kantoren als zeer onprettig ervaren. Dit is in de meeste gevallen de bron voor klachten met gevolgen als burn-out en overmatige stress.  Dit kan niet de bedoeling zijn. Een uitgebreid overzicht van klachten die in de kantoortuin voorkomen en hoe hiermee rekening te houden in het ontwerp is te vinden op www.nieuwegeneratiekantoor.nl/klachten/.

In 2013 heeft ‘Nieuwe Generatiekantoor’ het Belastingkantoor Outlook Schiphol ingericht, dat door het Center for people and buildings werd aangemerkt als beste Belastingkantoor van Nederland. Hoe kon deze inrichting zo goed scoren in het onderzoek onder de medewerkers? Welke ontwerpuitgangspunten zijn er gebruikt?

‘Nieuwe Generatiekantoor’ heeft basiswerkplekken gesitueerd in meanderende ruimten die in elkaar overlopen, zonder verkeersruimte. Doorgaans een mix van 2 tot 8 werkplekken per halfopen ruimte, afgestemd op de organisatie en de werkzaamheden. De hoeken bieden privacy en de open structuur maakt het gemakkelijk om samen te werken. Voor meer informatie over deze ‘meanderende ruimten’ kijk op www.nieuwegeneratiekantoor.nl/huisvesting-en-inrichtingsadvies/. Het betreft hier de  ‘4de generatie kantoren’. Een open en gesloten kantoortype.

De geschiedenis van de kantorenmarkt leert ons dat de methode van werken bij een verandering in de meeste gevallen een sterke tegenbeweging is.

De 1ste generatie kantoren hebben ons laten zien dat werken in een open ruimte met veel mensen veel klachten geeft. Zij het op korte termijn, dan wel op de lange termijn. Toen de kantoortuin als trend inkwam na een periode van werken in gesloten kamers hadden wij de opgedane kennis uit de vroegere kantoortuin moeten toepassen. Dat is nagenoeg niet gedaan. Werken in een open kantoortuin is namelijk bewezen niet gezond.

Bij het ontwerpen en realiseren van nieuwe werkplek inrichtingen moeten we de opgedane kennis wat wel en niet werkt toepassen! Het werken in ‘halfopen ruimten dat variëren van grootte’ geeft een ‘open kantoortuingevoel’, maar zorgt wel voor het juiste klimaat om gezond te kunnen werken.

Ontwerptips en uitgangspunten voor het ‘Kantoor van de toekomst’

Bij het hybride werken wordt de werkplek afgestemd op de werkzaamheden van dat moment, het doel van de activiteit, de gewenste interactie en voorkeur van de medewerker.’ In de praktijk moet het niet betekenen dat iedereen binnen de organisatie op deze manier moet werken. Daarbij geldt dat elke organisatie anders is en andere behoeften kan hebben. Ontwerpeneisen van opdrachtgevers mogen nooit te ongenuanceerd zijn. Laat keuzevrijheid bij het implementeren van een nieuwe werkplek- inrichting aan de werknemer hoe hij of zij wil werken. (hybride, flex of vast)

11 tips voor het inrichten van een hybride (werkplek-) inrichting.

… dit is een selectie van ingrediënten om duurzame huisvesting en (werkplek-) inrichting te realiseren waar de nieuwe generatie kantoorgebruikers zich prettig voelt en optimaal kan functioneren, zowel in een hybride, flexible en vaste werkvorm.

Maak van uw kantoor een nieuwe generatiekantoor!

Wilt u meer weten over Nieuwe Generatiekantoor?
Lees hier!

Liever telefonisch contact of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op! 0174 29 50 10

Nieuwe Generatiekantoor
Werkt. Leeft. Ademt.