Het ‘Nieuwe Generatiekantoor’ Transformatie management Geschiedenis van Kantoren Waarom ‘De Kantoortuin’ ongezond is. Toekomst 'nieuwe generatie' kantoren ‘Ingrediënten’ Toekomstbestendige kantoren. 'Referenties' Nieuwe Generatiekantoren Contact
klachten privacy

DE OPEN KANTOORTUIN, PRIVACY EN NGK.

‘In de natuur willen mensen zich achter een rotsblok kunnen verschuilen, of in hoge grassen kunnen wegduiken. Als dat niet kan, word je gek.’ Ook op kantoor hebben mensen soms beschutting nodig, zegt Wim Pullen (62), directeur van het Center for People and Buildings, kennisinstituut over mensen en gebouwen.

”In onderzoek met 30.000 mensen bij 150 kantoren klaagt ±50% over gebrek aan privacy in kantoortuinen.

Wim Pullen (62), directeur van het Center for People and Buildings

Dit onderzoekcentrum onderzoekt sinds het jaar 2000 hoe medewerkers kantoren ervaren. In het onderzoek naar de ervaringen van 30.000 mensen bij 150 kantoren klaagt ongeveer de helft van de werknemers in kantoortuinen over een gebrek aan privacy. In kantoren met afscheidingswandjes en vaste plekken is dit minder dan een kwart.

In de kantoortuin is de ervaring dat werknemers veel te veel prikkels ervaren van collega’s die langslopen en sommigen die aan het bellen zijn. Geluidsoverlast en concentratieverlies worden door werknemers aangewezen als grootste oorzaak van klachten. 

In een open kantoor word er ook aangegeven dat er vaak een tekort aan privacy is. O.a. doordat collega’s op het scherm mee kunnen kijken, en dat mensen het als een gemis ervaren dat er geen rugdekking van bijvoorbeeld een wand is.

Bij gemeentehuizen zijn ambtenaren niet tevreden over de kantoortuin. Zij voeren met mensen dikwijls privacygevoelige gesprekken met inwoners van de gemeente. In een kantoortuin is dit bijna niet te doen, omdat andere medewerkers het telefoongesprek kunnen meeluisteren. Het is voor de gemeenteambtenaar niet fijn, maar ook niet voor de burger, waarvan de privacy in het geding is. In veel gevallen lopen ambtenaren dan naar een plek waar het rustiger is.

Meer weten?

Antwoord op de klacht;
Nieuwe Generatiekantoor aan het woord.

Visuele privacy is een lastig te omvatten begrip. Aan de ene kant suggereert het een private afsluiting; anderen mogen jou niet zien en jij wilt niet afgeleid worden.

Aan de andere kant leert de praktijk dat je pas optimaal functioneert als je contact heb met je collega’s . Anders gezegd: uitsluitend éénpersoons concentratiecellen is te veel en een open kantoortuin is te weinig. Daarmee interpreteren we het begrip dus ruimer dan strikt een wandje achter de bureaustoel.

Visuele privacy is in deze betekenis dan eerder je geborgen weten in een groep.  De gebruikelijke ruimten mix van een AGH kantoor biedt dan ook geen oplossing omdat het geen recht doet aan het collegiale groepsgevoel. Wij verwachten dat specifiek dit manco van de kantoortuin de komende jaren meer aandacht zal krijgen. De eerste tekenen zijn er al.  De opkomst van agile werken heeft zeker te maken met de werkmethodiek maar óók met het creëren van een groepsgevoel.

NGK experimenteert met vernieuwende concepten. In onze ontwerppraktijk hebben wij een kritische houding tegenover de bestaande ingesleten inrichtingsmodellen.

Wilt u meer weten over Nieuwe Generatiekantoor?
Lees hier!

Liever telefonisch contact of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op! 0174 29 50 10

Nieuwe Generatiekantoor
Werkt. Leeft. Ademt.