Het ‘Nieuwe Generatiekantoor’ Transformatie management Geschiedenis van Kantoren Waarom ‘De Kantoortuin’ ongezond is. Toekomst 'nieuwe generatie' kantoren ‘Ingrediënten’ Toekomstbestendige kantoren. 'Referenties' Nieuwe Generatiekantoren Contact
klachten samenwerken

DE OPEN KANTOORTUIN, SAMENWERKING EN NGK.

Is het samenwerken in kantoren verslechterd sinds de kantoortuin? Kantoren die over zijn gegaan op flexwerken zorgen voor gemiddeld minder bureaus per medewerker. Dit betekend dat zij op gemiddelde dagen genoeg plek hebben, maar wanneer iedereen op overlegdagen naar het kantoor komen is er een tekort. Om met het eigen team te kunnen samenwerken komen medewerkers steeds vroeger naar het kantoor om een plek te bemachtigen en meerdere stoelen bezet houden.

” Volgens onderzoek blijkt, dat wanneer iedereen de hele dag bij elkaar in één kantoortuin zit, de samenwerking verslechterd.

Alsdus studenten van de Harvard Universiteit.

Theoretisch zijn er goede redenen om een open kantoor te maken. Veel werkgevers kijken vooral naar de voordelen van een kantoortuin. De ruimte waar iemand in werkt bepaalt mede het succes en arbeidsvreugde en de mate van het contact met buiten of in het bedrijf zelf.

Het is waar dat een ruimte die contact met medewerkers stimuleert, de samenwerking en communicatie verbeterd. Dat lijkt mooi, want het werk en de projecten van nu zijn steeds meer gericht op het samenwerken.

Echter is volgens onderzoek gebleken dat wanneer iedereen de hele dag bij elkaar in één kantoortuin zit, dit het tegenovergestelde uitwerkt. Studenten van de Harvard Universiteit hebben communicatiegegevens verzameld via microfoons.

Hieruit is gebleken dat er 73% minder persoonlijk contact is met medewerkers onderling. Het berichten van elkaar via e-mails en telefoonberichten steeg met 63%. Je kunt hieruit concluderen dat het plaatsen van veel mensen in een kantoortuin de communicatie niet versterkt, maar dat mensen zich juist terugtrekken.

Meer weten?

Antwoord op de klacht;
Nieuwe Generatiekantoor aan het woord.

Het is een wijdverbreid misverstand dat open kantoorvloeren de samenwerking zou bevorderen. Sterker nog, aanhangers van dit idee beweren dat als je elkaar ziet je dan automatisch gaat samenwerken. Dit is natuurlijk onzin.

Samenwerken heeft te maken met wederzijds vertrouwen, kennis willen delen, elkaar wat gunnen. Een goed collega en teamlid willen zijn.

NGK gaat uit van het idee dat je een rustige werkomgeving moet aanbieden die faciliteert en niet afdwingt.

Wilt u meer weten over Nieuwe Generatiekantoor?
Lees hier!

Liever telefonisch contact of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op! 0174 29 50 10

Nieuwe Generatiekantoor
Werkt. Leeft. Ademt.